OFERTA

Oddziału Przedszkolnego

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

 

      W Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania  w Bartoszycach funkcjonuje oddział przedszkolny, realizujący opiekę wychowawczą oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na I etapie edukacyjnym.

          Poprzez szereg działań edukacyjno-wychowawczych pomagamy przedszkolakom  ukierunkować własny rozwój zgodnie  z wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami, aby poznały siebie, stały się samodzielne i otwarte na świat.

OFERUJEMY:

 • zajęcia  prowadzone różnorodnymi metodami, z wykorzystaniem  doświadczeń, eksperymentów oraz zabawy, pobudzającymi dzieci do aktywności i kreatywności, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 • podczas zajęć wprowadzane są zabawy z elementami logopedii oraz integracji sensorycznej, podczas których dzieci mają możliwość na polisensoryczne poznawanie świata;
 • nauczanie języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej, poznawanie kultury i tradycji ukraińskiej oraz otwartość dla różnych kultur;
 • realizację autorskiego projektu innowacyjnego pn.: „Pory roku w leśnym przedszkolu”, którego celem jest promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej oraz  kształtowanie wrażliwości na świat przyrody;
 • zajęcia ukrainoznawcze w formie on-line w ramach realizacji projektu międzynarodowego „My Ukraińcy – Ja i Ty” - we współpracy z Lwowską Obwodową Biblioteką Dziecięcą;
 • naukę języka angielskiego w formie przyjaznej dla najmłodszych;
 • zajęcia na świeżym powietrzu w przyszkolnym "zielonym zakątku";
 • rozwój talentów i zainteresowań dzieci poprzez udział w konkursach, przeglądach artystycznych, w spektaklach teatralnych rozwijających;
 • udział w programach profilaktycznych, edukacyjnych i prozdrowotnych, np. „Czyste powietrze wokół nas”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Higiena”;
 • wyjazdy edukacyjne do kina, teatru, muzeum, wycieczki krajoznawcze;
 • aktywne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych oraz stała integracja z uczniami edukacji wczesnoszkolnej;
 • udział w przedsięwzięciach kulturalno-edukacyjnych, np. Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pn. „Ja i mały teatr”, Wojewódzki Przegląd Ukraińskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej w Olsztynie, Międzynarodowe Święto Wyszywanki, Święto Łesi Ukrainki – patronki szkoły, Szewczenkowski Koncert, spotkanie ze św. Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Otwartych Drzwi, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, walentynki, spotkanie wigilijne, warsztaty kolędnicze, warsztaty pisania pisanek, warsztaty malarskie i rękodzieła;
 • obchody nietypowych świąt, np.: Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Postaci z Bajek, Międzynarodowy Dzień Pizzy, Światowy Dzień Chleba i wiele innych, które kształtują pamięć aktywną, twórczą wyobraźnię,  kompetencje językowe;
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;
 • opiekę pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa  oraz pielęgniarki szkolnej;
 • salę dydaktyczną wyposażoną w kolorowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;
 • dobrą bazę sportowo-rekreacyjną (boisko wielofunkcyjne, bieżnię, piaskownicę, salę gimnastyczną ze sprzętem sportowo-rekreacyjnym);
 • możliwość wyżywienia: smacznego, ciepłego obiadu w miłej atmosferze szkolnej stołówki, która o godzinie 12.00 czeka tylko na nasze maluchy;
 • zajęcia realizowane są w godz. 8.00 -13.00;
 • rodzinną atmosferę w kameralnej grupie i dobre kontakty z rodzicami naszych wychowanków;
 • pierwszeństwo w kontynuacji dalszej nauki w naszej szkole.

Wszystkich rodziców zainteresowanych ofertą naszego oddziału przedszkolnego, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe informacje o naszej pracy, zapraszamy do szkoły przy ul. Leśnej 1 lub do odwiedzenia strony internetowej szkoły www.lesiabart.pl