Dokumenty Szkoły

 

Statut

Pobierz: Statut

WZO

Pobierz: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Pobierz: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Karta oceny zachowania

Pobierz: Karta oceny zachowania

 

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Pobierz: Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

 

Prawa i obowiązki ucznia

Pobierz: Prawa i obowiązki ucznia 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole

Pobierz: Usprawiedliwianie nieobecności

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Pobierz: Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

Pobierz: Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

Pobierz: Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

Pobierz: Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz: Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz: Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz: Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Pobierz: Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2023/2024

Pobierz: Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2022/2023

Pobierz: Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2021/2022

Pobierz: Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2020/2021

Pobierz: Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2018/2019

Pobierz: Program Profilaktyczno - Wychowawczy 2017/2018

 

Wycieczka

Pobierz: Regulamin zachowania się uczestników w czasie wycieczki

Pobierz: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w wycieczce/imprezie

Pobierz: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w wycieczce zagranicznej

 

Inne

Pobierz: Procedury bezpiecznego pobytu uczniów

Pobierz: Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Projekty edukacyjne

Pobierz: Baza projektów edukacyjnych 2017/2018