1 %  на Українську школу в Бартошицях

      Звертаємося з проханням до людей доброї волі перерахувати 1 %  прибуткового податку  на реалізацію навчально-виховних завдань Української школи  в Бартошицях. 

 

Ми вдячні ВАМ за дотеперішню підтримку.

Stowarzyszenie „Kałyna” 

KRS: 0000208516

Любомира Тхір, директор  Школи початкової нр 8 ім Лесі Українки

з українською мовою навчання в Бартошицях

Івона Тетковська,  голова Товариства „Калина”

 

Szanowni Państwo!

     Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % podatku, który przeznaczymy na działalność związaną ze wsparciem procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz dalszym rozwojem naszej szkoły

Składając w Urzędzie Skarbowym PIT, w pozycji dotyczącej przekazania
1 % należy wpisać:

Stowarzyszenie „Kałyna”  KRS: 

KRS: 0000208516

     Jednocześnie  składamy gorące podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali swój 1 % na rzecz szkoły.

Lubomira Tchórz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Łesi Ukrainki

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Iwona Tetkowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Kałyna”