Zmiany w Statucie Szkoły - WZO

     Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw.  zdalne nauczanie, co wymaga zmian w ocenianiu:

Pobierz: Zmiany do Statutu - ROZDZIAŁ VIII - WZO

Pobierz: Przedmiotowe Zasady Oceniania - języki

Pobierz: Przedmiotowe Zasady Oceniania - historia, historia i geografia Ukrainy, Wos

Pobierz: Przedmiotowe Zasady Oceniania - przedmioty przyrodniczo-matematyczne

Pobierz: Przedmiotowe Zasady Oceniania - informatyka, technika, edb

Pobierz: Przedmiotowe Zasady Oceniania - religia, muzyka, plastyka, w-f

 

Edukacja Wczesnoszkolna 

Pobierz: Przedmiotowe Zasady Oceniania - Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna

Pobierz: Przedmiotowe Zasady Oceniania - języki

Pobierz: Przedmiotowe Zasady Oceniania - religia