OFERTA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
NA ROK SZKOLNY  2018/2019

     W Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach funkcjonuje oddział przedszkolny, realizujący opiekę wychowawczą oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na I etapie edukacyjnym. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. 

OFERUJEMY:

- zajęcia  prowadzone różnorodnymi metodami, pobudzającymi dzieci do aktywności i kreatywności, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizowane w godź. 8.00-13:00;

-  wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną; 

- nauczanie języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej, poznawanie kultury i tradycji ukraińskiej oraz otwartość dla różnych kultur;

- zajęcia ukrainoznawcze w formie on-line w ramach realizacji projektu międzynarodowego „My Ukraińcy – Ja i Ty” - we współpracy  z Lwowską Obwodową  Biblioteką  Dziecięcą; 

- zajęcia  na świeżym powietrzu w przyszkolnym "zielonym zakątku";

- naukę języka angielskiego;

- udział dzieci w konkursach, przeglądach artystycznych, w spektaklach teatralnych rozwijających zdolności i zainteresowania;

- udział w programach profilaktycznych, edukacyjnych i prozdrowotnych, np. „Czyste powietrze wokół nas”, „ Bezpieczna droga do szkoły”,”Higiena”,

- przedszkolne koło szachowe dla chętnych dzieci;

- wyjazdy edukacyjne do kina, teatru, muzeum, na basen, audycje umuzykalniające, wycieczki krajoznawcze;

- spotkania z ciekawymi osobowościami świata kultury, dziennikarzami z Ukrainy, animatorami kultury;

- aktywne uczestniczenie w  uroczystościach szkolnych oraz stała integracja z uczniami edukacji wczesnoszkolnej; 

-  wiele przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, np.  Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pn „Ja i mały teatr”, Międzynarodowe Święto Wyszywanki, Święto Łesi Ukrainki – patrona szkoły,  Szewczenkowski Koncert, spotkanie ze św. Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Otwartych Drzwi, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, walentynki, spotkanie wigilijne, warsztaty kolędnicze, warsztaty pisania pisanek; 

- uczestnictwo w  akcjach społecznych i charytatywnych.

- opiekę pedagoga szkolnego oraz pielęgniarki szkolnej, 

- wsparcie psychologa i logopedy;

- salę dydaktyczną wyposażoną w kolorowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne stosowne do wieku i potrzeb dzieci;

- dobrą bazę sportowo-rekreacyjną (boisko wielofunkcyjne, bieżnię, piaskownicę, salę gimnastyczną ze sprzętem sportowo-rekreacyjnym);

- możliwość wyżywienia: smacznego, ciepłego obiadu w miłej atmosferze szkolnej stołówki, która o godzinie 12.00 czeka tylko na nasze  maluchy;  

- rodzinną atmosferę w kameralnej grupie i dobre kontakty z rodzicami naszych wychowanków;

- pierwszeństwo w kontynuacji dalszej nauki w naszej szkole.

 

Wszystkich rodziców zainteresowanych ofertą naszego oddziału przedszkolnego,
którzy chcieliby uzyskać dodatkowe informacje o naszej pracy zapraszamy 

do szkoły przy ul. Leśnej 1